Öner Erkan

Çukur
10

Çukur

2017

Çukur

Kontrolli i Çukur nga lagjet më të trazuara të Stambollit është në duart e familjes Koçova. Ndërsa Koçovarët e drejtuan ...